Annonsering

Magasin GRÖN är ett gastronomiskt hållbarhetsmagasin som finns att ta del av kostnadsfritt på caféer och i butiker som delar vår syn på hållbar konsumtion, bland annat på flertalet utvalda MAX-restauranger. Magasinets målgrupp är medvetna, engagerade konsumenter som har ett intresse för mat. Vår huvudsakliga målgrupp beskrivs som en medveten konsument i åldersspannet mellan 20 och 35 år.

 

Vill du annonsera i tidningen?

Kontakta: kajsa@bergkvistpublishing.se