Helt ärligt Annie Lööf!

Centerns partiledare går till val med en känsla av att bära samhällsutvecklingen på sina axlar. Men vad gör hon för att minska sin egen miljöpåverkan? Vi fick ta del av hennes tankar om det personliga ansvaret för miljön, och om hur vi tillsammans kan nå fram till ett grönare samhälle.

Text: Linn Mauritzon Foto: Lina Nydahl Photography

Annie Lööf kom in i politiken redan 2002 och blev partiledare för Centerpartiet 2011. Sedan dess har hon kommit att bli en favorit bland många väljare, och för sin tydlighet, sin intelligens och sitt tydliga miljöengagemang har hon fått höga siffror i förtroendemätningar.

Matsorterar du hemma?
– Jag är ju uppvuxen med kompostering så det är en naturlig del av min vardag, men i familjen är vi duktiga på att inte lämna så mycket matrester efter oss, i stället använder vi råvaror på ett effektivt och hållbart sätt i vår matlagning. Den bästa miljöinsatsen man kan göra kring matsortering är ju att inte slänga maten – utan att använda den som bas vid nästa matlagning.

Vilken är den största miljöinsats du har gjort i dag?
– I dag har jag bland annat sopsorterat. Ett enkelt men viktigt sätt att ta ansvar i sin vardag för att vi ska hushålla med våra resurser.

Hur började ditt miljöintresse?
– Det började redan i barndomen, jag tror faktiskt det var när jag följde med pappa ut för att sätta granplantor. Jag har vuxit upp på landsbygden med naturen som lekplats. Jag tror att vi som växer upp på landsbygden får en särskild relation till miljön, vi ser på nära håll att det är när vi tar hand om djur och natur som vi också får öppna landskap och mat på bordet. Våra familjer har i generation efter generation levt tillsammans med naturen och brukat åkrarna och skogen, då får man nog ett annat intresse för miljön.

Hur känns det att vara partiledare under ännu ett valår och ännu en valrörelse?
– Det känns väldigt ansvarsfullt. Många människor känner en oro över samhällsutvecklingen och då vill jag visa på hur vi kan vända den oron till hopp och framtidstro. Det behövs ett nytt, politiskt ledarskap som kan minska den klyvning vi ser socialt och regionalt, som kan öka tryggheten i hela landet med fler poliser och kortare vårdköer och ett ledarskap som kan klara klimatutmaningen. Men det känns väldigt spännande också, valrörelser är både väldigt viktiga och väldigt roliga!

Vilken plats hoppas du att klimatfrågan ska få i valrörelsen?
– Det måste bli en av de viktigaste frågorna! Det är en ödesfråga för planeten och då måste vi se till att den får en framträdande roll i valet. Miljö och klimat berör oss alla. Oavsett vilka vi är, påverkas våra liv av klimatförändringarna. För Centerpartiet är det här en av de viktigaste frågorna, eftersom det är en av mänsklighetens viktigaste frågor. Fler borde prata om vad man vill göra för att ta ansvar för miljön och klimatet!

Vad tycker du saknas i klimatdebatten i dag?
– Jag tycker det vore bra om vi pratade mer om vad ny teknik, företagsamhet och forskning kan göra för klimatet. Ta transportsektorn, exempelvis. Där vill vi att man ska forska mer på hur man kan få ett grönare flyg med förnybara bränslen, men vi vill också ge en bonus till den som köper en miljövänlig bil. Det behövs mer framtidsoptimism i miljöpolitiken!

Hur hållbart lever du själv?
– Jag försöker att leva hållbart. Vår bil är en laddhybrid, vi tänker noga på vilken mat vi köper och för mig som partiledare är det viktigt att vi i Centerpartiet klimatkompenserar för alla våra resor.

Vad är det viktigaste du själv gör för miljön?
– I min vardag handlar det om att i varje enskilt beslut försöka välja det miljövänliga alternativet. Såväl i leksaksaffären, som vid veckohandlingen eller när man väljer elavtal. Men det jag ser som min stora uppgift då det kommer till miljö- och klimat är att se till att det sker en politisk förändring! Att ge mer pengar till forskningen, ge företagare chansen att utveckla ny, klimatsmart teknik och att göra det enklare att leva miljövänligt är några av mina mål som politiker.

Vad känner du inför kampanjer som #jagstannarpåmarken?
– Jag tycker det är bra att människor diskuterar miljö- och klimat och att de tydligt tar ställning. Det kan handla om resor, men även om hållbar konsumtion. Det viktiga är att den här typen av kampanjer också leder till politisk förändring. Jag är en rastlös politiker som vill se konkreta resultat. Det är därför vi exempelvis vill att det ska forskas mer på hur man kan ställa om flyget, som ju den kampanjen berör, i en mer grön riktning.

Vilken är för dig den viktigaste miljöfrågan?
– Det är hur vi med ny teknik, forskning och företagsamhet kan ställa om samhället till att släppa ut mindre växthusgaser och minska de farliga gifterna i vardagen.

Hur skulle du råda väljarna att ladda upp för att göra rätt val i september?
– Genom att själva fundera över hur de tror samhället bäst kan utvecklas i en mer hållbar riktning. Är det genom att vi försöker vrida tillbaka samhället, eller är det att vi försöker ställa om samhället? Jag tror det är bäst att med ny teknik, med mer forskning, företagsamhet och nya innovationer minska utsläppen. Sedan rekommenderar jag en valvaka med närproducerade snacks!

Vad har du för råd till den som vill ta ett steg emot att leva mer hållbart?
– Det är att göra medvetna val då man handlar. För mig som centerpartist är det uppenbart att exempelvis mat också är politik och att närodlad, svensk mat inte bara smakar bra – den är också klok ur miljösynpunkt. Jag tycker att man ska ta chansen att rösta för förändring i höst. Tillsammans kan vi vända den oro många känner till hopp och framtidstro.