Matsvinn, försvinn!

Varje dag slängs flera tusen ton ätbar mat från landets matbutiker. För att få ett stopp på matsvinnet startades organisationen Food2change som delar ut matkassar med mat som annars skulle slängas till behövande. Sedan starten i maj 2016 har mat till ett värde av 3,3 miljoner kronor inte slängts!

Från första numret av Magasin GRÖN. Text & bild: Linn Mauritzon.

Karl Palmgren är en av organisationens ambassadörer, han sökte sig till Food2change eftersom han ville bidra till att minska matsvinnet samt påverka miljön och samhället i en positiv riktning. Han hittade till organisationen genom en annons via en volontärhemsida.

Vad är ert mål?

– Vårt mål är att minska matsvinnet genom att dela ut det som annars skulle kastats i onödan till våra hjältemedlemmar. Vårt mål är att på sikt inte behövas efter att ha bidragit till en ökad medvetenhet i frågan och fått butikerna att minska sitt svinn avsevärt med egna initiativ, säger Karl Palmgren.

Vilka kan få en kasse från Food2change?

– Personer med en inkomst på max 13 000 kronor före skatt, men då är inte studenter inräknade. Dels därför att deras ekonomiska situation räknas som kortvarig och att deras ekonomi förbättras efter att de slutar studera, dels för att vi vill nå ut till dem som har det sämst ställt i samhället i dag.

Vad kan komma i en kasse från er?

– Man kan få exakt allt som finns i butiker i en kasse från oss! Allt som annars hade kastats i våra samarbetsbutiker. Det kan vara allt från frukt och grönsaker till torrvaror, bröd, tvättmedel och mycket annat. Helt enkelt det du hittar i den butik du normalt handlar i! Dessutom blir det en överraskning varje gång man hämtar sin kasse, man får aldrig exakt samma innehåll, så det blir som en julaftonskänsla.

Du är aktiv i den lokala Malmöorganisationen, hur många kassar delar ni ut där?

– I dagsläget delar vi ut 35 kassar i veckan.

Hur ofta får man en kasse och vad kostar det?

– Vårt mål är att varje medlem får hämta en kasse per vecka till ett värde av 200 kronor per kasse. Men i dagsläget ligger snittvärdet ganska långt över det, på 360 kronor per kasse. Det gör att vi har en stor möjlighet att ta in fler medlemmar i föreningen! Medlemskapet kostar 500 kronor per halvår. En avgift som går rätt in i föreningens arbete, och en avgift som man får igen flera gånger om med tanke på hur mycket varor man får.

Hur kom du själv i kontakt med organisationen?

– Jag kom i kontakt med Food2change via en annons på volontärbyrån och fick nästan omedelbart kontakt med föreningen, och på den vägen är det. Den viktigaste hållbarhetsfrågan för mig är att öka medvetenheten om att vi alla tillsammans kan göra något positivt. Vi måste skapa fler möjligheter och plattformar för alla människor att göra en insats i sin vardag!

Vad får man ut av att vara volontär för er?

– De viktigaste sakerna för mig är gemenskapen, glädjen och en känsla av att ha gjort något bra för miljön och samhället.

Om man själv vill engagera sig i
Food2change vad kan man då göra?

– Man kan kontakta oss via volontärbyrån eller kontaktformuläret på vår hemsida. Där finns information om vad vi för tillfället söker. Man kan också skriva till oss och presentera sig och den eventuella specialkompetens man har så ser vi över vårt behov och hur just du kan bidra i kampen mot matsvinnet!

Vilka olika roller kan man ha hos er?

– Vi har hjältar, vilka är de som hämtar våra kassar med matsvinnet, dessutom har vi värdar som inventerar och förmedlar svinnet till hjältarna. Vi har en medlemstjänst som besvarar medlemmarnas frågor, en kommunikationsgrupp och vi har en IT-ansvarig. Så vi har helt enkelt en mängd olika roller och det tillkommer nya hela tiden! Den roll jag har kallas ambassadör och mitt ansvar innefattar koordinering av matsvinnsförmedling mellan hjälte, värd och butik, att hitta nya butiker och att vara ett ansiktet utåt.

Var i landet finns ni?

– Vi är aktiva i Malmö, Lund, Stockholm, Umeå, Kumla, Avesta, Göteborg och Västerås (där allt en gång startade i maj 2016).